Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van buissink.com. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
Als u vragen of opmerkingen via deze website verstuurt, wordt u gevraagd uw naam en (e-mail)adres te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van uw verzoek en om u te informeren over het verloop daarvan. Deze gegevens worden niet doorgeven aan anderen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins te gelde maken.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.